Om Shree Swosthani – ॐ श्री स्वस्थानी ब्रत कथा

Jai Jai Shree Swosthani Mataa: ॐ श्री स्वस्थानी ब्रत कथा

ॐश्री स्वस्थानी ब्रत

लोकलयमा आधारित ॐ श्री स्वस्थानी ब्रत कथा 

लोकलयमा आधारित ॐ श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (सरल कथा)

अध्याय १ ब्रत पूजा बिधि बर्ण

अध्याय २ मधु कैतभ बध / महामाया बर प्रदान

अध्याय ३ शिव सती विवाह

अध्याय ४ सती देवी दक्ष यज्ञ प्रवेश

अध्याय ५ महाकाली वीर भद्र उत्पति एवं विष्णु अन्तर्ध्यान

अध्याय ६ दक्ष यज्ञ विध्वंस / महादेव पृथ्वी भ्रमण

अध्याय ७ पीठ उत्पति

अध्याय ८ श्री विष्णुना श्री स्वस्थानी ब्रतोपदेशो

अध्याय ९ पार्वती शिव दर्शन

अध्याय १० शिव पार्वती विवाह / पार्वती कैलाश प्रवेश

अध्याय ११ श्री गणेश र कुमार उत्पति

अध्याय १२ तारकासुर दैत्य बध

अध्याय १३ मृग रुप शिव चरित्र

अध्याय १४ शिव पार्वती चरित्र

अध्याय १५ श्री स्वस्थानी द्वारा नागिनी उद्धार

अध्याय १६ श्री सिद्धि विनायक बर प्रदान

अध्याय १७ गोमा श्राप बर्ण

अध्याय १८ गोमा कन्या दान

अध्याय १९ गोमा स्वगृह प्रवेश / गोमा शिव शर्मा संबाद

अध्याय २० नवराज जन्म एवं शिव शर्मा परलोक गमन

अध्याय २१ सप्त ऋषि कृत श्री स्वस्थानी ब्रतोपदेश

अध्याय २२ गोमा कृत श्री स्वस्थानी ब्रत

अध्याय २३ श्री हरिहर बर प्रदान

अध्याय २४ नवराज राज्याभिषेक

अध्याय २५ चन्द्रावती लावण्य देश प्रदान

अध्याय २६ चन्द्रावती पाप भोग कथा

अध्याय २७ नवराज ब्राम्हण भोजन

अध्याय २८ चन्द्रावती कृत श्री स्वस्थानी ब्रत

अध्याय २९ चन्द्रावती पाप मुक्त / नाग दम्पती मिलन

अध्याय ३० चन्द्रावती स्ववृतान्त कथन

अध्याय ३१  चन्द्रावती  गोमा कृत श्री स्वस्थानी ब्रत वृतान्त बर्ण

Govind Man Shrestha
गायक: श्री गोविन्द मान श्रेष्ठ र अन्य गायक हरु
संगीतकार: श्री गोविन्द मान श्रेष्ठ

Download Shree Swosthani Ringtones New

rainbow

Shree Swosthani Brata Katha can be downloaded individually from the links below:

लोकलयमा आधारित ॐ श्री स्वस्थानी ब्रत कथा 

लोकलयमा आधारित ॐ श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (सरल कथा)

अध्याय १ ब्रत पूजा बिधि बर्ण

अध्याय २ मधु कैतभ बध / महामाया बर प्रदान

अध्याय ३ शिव सती विवाह

अध्याय ४ सती देवी दक्ष यज्ञ प्रवेश

अध्याय ५ महाकाली वीर भद्र उत्पति एवं विष्णु अन्तर्ध्यान

अध्याय ६ दक्ष यज्ञ विध्वंस / महादेव पृथ्वी भ्रमण

अध्याय ७ पीठ उत्पति

अध्याय ८ श्री विष्णुना श्री स्वस्थानी ब्रतोपदेशो

अध्याय ९ पार्वती शिव दर्शन

अध्याय १० शिव पार्वती विवाह / पार्वती कैलाश प्रवेश

अध्याय ११ श्री गणेश र कुमार उत्पति

अध्याय १२ तारकासुर दैत्य बध

अध्याय १३ मृग रुप शिव चरित्र

अध्याय १४ शिव पार्वती चरित्र

अध्याय १५ श्री स्वस्थानी द्वारा नागिनी उद्धार

अध्याय १६ श्री सिद्धि विनायक बर प्रदान

अध्याय १७ गोमा श्राप बर्ण

अध्याय १८ गोमा कन्या दान

अध्याय १९ गोमा स्वगृह प्रवेश / गोमा शिव शर्मा संबाद

अध्याय २० नवराज जन्म एवं शिव शर्मा परलोक गमन

अध्याय २१ सप्त ऋषि कृत श्री स्वस्थानी ब्रतोपदेश

अध्याय २२ गोमा कृत श्री स्वस्थानी ब्रत

अध्याय २३ श्री हरिहर बर प्रदान

अध्याय २४ नवराज राज्याभिषेक

अध्याय २५ चन्द्रावती लावण्य देश प्रदान

अध्याय २६ चन्द्रावती पाप भोग कथा

अध्याय २७ नवराज ब्राम्हण भोजन

अध्याय २८ चन्द्रावती कृत श्री स्वस्थानी ब्रत

अध्याय २९ चन्द्रावती पाप मुक्त / नाग दम्पती मिलन

अध्याय ३० चन्द्रावती स्ववृतान्त कथन

अध्याय ३१  चन्द्रावती  गोमा कृत श्री स्वस्थानी ब्रत वृतान्त बर्ण

85,063 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.