Donation At Pashupati by Govind Jamuna Music Trust

Donation by Govind Jamuna Trust – पशुपती बृधाश्रम मा २६५ ओटा खास्तो, नगद, जुस बितरण

March 3, 2009, kathmandu, Nepal – Mrs. Jamauna Devi Shrestha the chair person of Govind Jamuna Trust donated Cash, Juice and Shawls to 265 people living in Pashupati Briddhshram (“Pasupati Elderly Home – the largest old people’s home in Kathmandu, Nepal) in memory of Late Bhajan Singer Govind Man Shrestha.

स्व. श्री गोविन्द मान श्रेष्ठ को सम्झना मा गोबिन्द जमुना  गुठीले मार्च ०३ २००९ मा उक्त गुठी का संस्थापक श्रीमती जमुना देवी श्रेष्ठ ले पशुपती बृधाश्रम मा २६५ ओटा खास्तो, नगद, जुस बितरण गर्नु भयो |

img_1204

img_1081

img_1076

img_1088

[siblings]

Loading