Nepali Bhajan Jivan Bhar Mohajaalma Fasirahe

Jivan Bhar Mohajaalma Fasirahe – Bhajan
Song Lyrics and Music by Govind Man Shrestha

Jivan Bhar Moh jaalmaa Fasirahe – Bhajan by… by govindman