Bhajan Mantra

Bhajan Mantras

Gayatri Mantra:
httpv://www.youtube.com/watch?v=nDnamSM3Z3s

Shiva Mahamrityunjaya Mantra:
httpv://www.youtube.com/watch?v=ClxgIS-_X_g

Shiva Stuti:
httpv://www.youtube.com/watch?v=AIid_Bjkd7k

Ram Rakchhayaa Stotra:
httpv://www.youtube.com/watch?v=JOStVby1xNk

Mantra to remove Negative energy:(OM VAJRA SATTVA HUM)
httpv://www.youtube.com/watch?v=QQiXLA13Gik

Kubera Mantra:
httpv://www.youtube.com/watch?v=uJH3i5S-dGk

Sani Mantra:
httpv://www.youtube.com/watch?v=TYdgdKjOv3E

108 total views, 3 views today