Geeta Shastra – लोकलयमा आधारित गीता शास्त्र

writer_singers1
dr_shastra_datta
अनुबादक:  डा. शास्त्र दत्त पन्त

Govind Man Shrestha
गायक, संगीतकार: श्री गोविन्द मान श्रेष्ठ

लोकलयमा आधारित गीता शास्त्र को सम्पुर्न भाग यहाँ बाट  डाउनलोअद गर्न सकिन्छ/ लोकलयमा आधारित गीता शास्त्र को सम्पुर्न भाग यहाँ बाट सुन्न सकिन्छ::