Ram Ko Sevak Hanuman NepaliBhajan

Ram Ko Sevak Hanuman(राम को सेबक हे हनुमान) Bhajan Song by Govind Man Shrestha

Produced by Sabita Shrestha & Sarita Mathema
Audio, video Copy Right Authorized with Bishal Shrestha:

नमस्ते – स्वागतम् – Namaste and Welcome